سید امیرحسین قاضی‌زاده هاشمی نائب رئیس اول مجلس با بیان اینکه متاسفانه نظامات ما نظامات استضعاف گر هستند، بیان داشت: به عنوان مثال نظام مالیاتی، نظام بودجه ریزی و نظام بانکی ما استضعاف گر است.

 سید امیرحسین قاضی‌زاده هاشمی در گفتگو با خبرنگار پارلمانی بازار، با اشاره به وجود قوانین زائد پیش روی تولید گفت: پرداختن به این امور دقیقاً پرداختن به امر معلول ها است.


وی تصریح کرد: اگر ما می‌خواهیم روندهای ما در تولید روندهای سالم و فعال شود باید چند مسئله را حل کنیم به عنوان مثال ما باید قوانین مربوط به صدور مجوز و یا دوگانه اهلیت و مجوز را برطرف کنیم .

این نماینده مجلس با اشاره به مبحث مالکیت حقوقی افراد تاکید کرد: هنوز مسئله مالکیت افراد در کشور حل نشده است، هنوز سند رسمی و غیررسمی ،مباحث مربوط به دارایی در کشور حل نشده است.

وی با بیان اینکه در زمینه تولید مسائل بنیادی زیادی پیش رو داریم بیان داشت: ما در بحث کارگر و کارفرما مشکلاتی داریم که باید برطرف شود.

قاضی زاده هاشمی با بیان این که نظامات برخی امور اجرایی باید اصلاح شود، اظهار داشت: بنابراین نیازمند این هستیم که برخی قوانین در زمینه رشد تولید را اصلاح کنیم.

 این نماینده مجلس با بیان اینکه ما یک انقلاب در یک انقلاب نیاز داریم گفت: ما یک انقلاب جدید در تکمیل انقلاب اسلامی نیاز دارید،ما نیاز به پارادایم شیفت داریم و این مسئله یک نقطه آغاز به یک نقطه کمال دارد.

 این نماینده مجلس با بیان اینکه مسئله اقتصادی با پرداختن به مسائل دم‌دستی حل نمی‌شود اظهار داشت: ما باید ابتدا برویم و مفاهیم بنیادی تری را در حوزه‌های نظیر  بانک و بیمه اصلاح کنیم.

 قاضی زاده با بیان اینکه متاسفانه نظامات ما نظامات استضعاف گر هستند، بیان داشت: به عنوان مثال نظام مالیاتی  نظام بودجه ریزی و نظام بانکی ما استضعاف گر است.

وی ادامه داد: به عنوان مثال نظام بودجه‌ریزی ما فاصله منطقه ای ایجاد می‌کند و مناطق را به مناطق مستضعف و پولدار تقسیم کرده است.

این نماینده مجلس تاکید کرد: همچنین در مثال دیگری باید گفت بانک‌ها پول را از عموم مردم جمع می‌کنند اما سود تسهیلات کمتر از نرخ تورم را به افراد خاص می دهند لذا این افراد خاص می شوند و فاصله بین طبقات در تهران، نیاوران، شمیرانات و اسلامشهر محصول نظام بانکی است.

قاضی زاده هاشمی بیان داشت: مجلس تاکنون اینطور حرکت کرده که وقتی قوانین زائد از سوی بخش خصوصی عنوان شده آن را برطرف کرد و البته ما قوانین متضاد هم داریم؛ با این حال  ما در دو مجلس گذشته حجم قوانین را از ۱۵ هزار قانون به ۱۰ هزار قانون رساندیم اما هنوز قوانین زائد وجود دارد.