نایب رئیس مجلس شورای اسلامی خواستار رصد سریع تغییرات ژنتیکی پس از همه‌گیری کرونا در کشورمان شد و گفت: این کار نقش کلیدی در کاهش آسیب و کنترل چرخه بیماری کرونا دارد.


به گزارش خبرگزاری فارس، سید امیر حسین قاضی زاده هاشمی در جمع پزشکان، در سخنانی با اشاره به تدابیر لازم جهت مقابله با جهش‌های نوظهور ویروس کرونا، گفت: جهش های پایداری وجود دارد که می تواند از حیث شدت ، کشندکی و سرعت سرایت، الگوی شدیدتر و پیچیده تری نسبت به قبل داشته باشد و نظام مراقبت و پیشگیری را به چالش بکشد. 

وی افزود: حال چگونه می توان با پیش بینی‌های لازم و تدابیر به‌موقع، به‌سمت مدیریت علمی و تمام عیار رفتارهای جدید ویروس کرونا رفت و قبل از تحمیل آسیب جدی، بحران را به حداقل رساند.

نایب رییس اول مجلس تصریح کرد: نظام دیده وری دقیق و رصد سریع تغییرات ژنتیکی ویروس جایگاه ویژه ای در مدیریت موفق این بیماری داشته و در نظام دیده وری، بیماران مشکوک به موقع شناسایی و تصمیمات لازم اتخاذ می شود و با قرنطینه موثر بیماران زنجیره انتقال به موقع کنترل می‌شود. 

قاضی زاده هاشمی ادامه داد: اما متاسفانه طبق گزارش ها در کشور ما هزاران بیمار مبتلا، نقض قرنطینه کرده و موجب نشر بیماری شدند که از عواقب سو مدیریت بوده است. 

وی تاکید کرد: همچنین رصد سریع تغییرات ژنتیکی نقش کلیدی را در کاهش آسیب و کنترل چرخه بیماری ایفا می نماید و نیاز به بازنگری اساسی دارد.

قاضی زاده هاشمی با بیان اینکه تسریع در امر واکسیناسیون همگانی نیز می تواند مکمل برنامه های نظام مراقبت و مدیریت صحیح از پیشگیری طغیان در خیزهای احتمالی بیماری باشد، گفت: در ضمن جهت ایجاد امنیت خاطر مردم برای واکسینه شدن بایستی ساز و کار نظم دهی واکسیناسیون بسیار جدی پیگیری شود.

‌وی تاکید کرد: با پیشگیری از طغیان بیماری از طریق بیماریابی، رهگیری و ایزوله صحیح بیماران در قالب نظام دیده وری می تواند باعث کاهش بار بستری و به حداقل رساندن مرگ و میر شود، همچنین کاهش ورودی بیمارستان ها از فرسودگی مدافعان سلامت و نیز سایر ارگان های مرتبط جلوگیری می نماید. مشکلات سنگین مالی  حاصل از بیماری کووید را در بخش درمان به حداقل رسانده و چنین اعتباراتی می تواند در مسیر ارتقا شاخص های سلامت کشور هزینه گردد. همچنین با جلوگیری از همه گیری ویروس های نوپدید کرونا، می توان باعث رونق مجدد اقتصاد در بازار و اصناف کل کشور شد.

وی در پایان تصریح کرد: با هماهنگی های دقیق از آسیب های جدی به معیشت مردم جلوگیری می شود و در نهایت شاهد آرامش و حفظ سلامت در تمام اقشار مردم بوده و مقدمه ای برای ایرانی بدون کرونا خواهد بود.