مراسم بزرگداشت روز دانشجو به همت بسیج دانشجویی دانشگاه علامه طباطبایی با حضور دکتر قاضی زاده هاشمی نایب رییس مجلس در مجتمع شهدای انقلاب اسلامی (سرچشمه) همزمان بصورت حضوری و مجازی برگزار شد.


دکتر حسین سلیمی ریاست دانشگاه علامه طباطبایی که بصورت آنلاین در این نشست حضور داشت، در ابتدای مراسم ضمن گرامیداشت روز دانشجو و تشکر از دانشجویان بسیجی برای فراهم آوردن جلسه، به دکتر قاضی زاده هاشمی خیر مقدم گفت و با اشاره به اینکه بیشترین تعداد نظریه هایی که بر اساس اندیشه های بومی ارائه شده و همچنین بیشترین تعداد بسته های سیاستی پیشنهادی به دستگاه های کشور در دانشگاه علامه بوده است، به لزوم ایجاد رابطه تنگاتنگ جدیدی میان دانشگاه و ارکان تصمیم گیری کشور از جمله مجلس شورای اسلامی اشاره کرد‌.

در بخش بعدی برنامه دکتر قاضی زاده هاشمی با درود به روح پاک شهدای انقلاب اسلامی بخصوص شهدای واقعه ۱۶ آذر ، این سه شهید بزرگوار را به عنوان نماد جنبش دانشجویی معرفی کرد.

نایب رییس اول مجلس شورای اسلامی با اشاره به عنصر عدالت اجتماعی و چگونگی بوجود آمدن آن در جامعه، به تشریح دو مکتب فکری که یکی از آن دو حق حکومت و رهبری جامعه را به انسان داده، ودیگری منشا مشروعیت را الهی می داند پرداخت.

وی در ادامه سخنان خود ضمن اشاره به این نکته که به صرف وجود امام،جامعه توحیدی شکل نمیگیرد گفت: ایجاد جامعه توحیدی منوط به وجود رابطه بین امام و امت،یعنی کسانی که به امامت امام پی یرده اند،او راشناخته و با او بیعت کرده اند و از وی تبعیت می کنند می باشد.

دکتر قاضی زاده هاشمی در بخش دیگری از سخنان خود به نقش خواص و گروه های مرجع در شکل گیری و هدایت جامعه به سمت امام اشاره کرد و همچنین خطر انحراف خواص و در نتیجه ایجاد فتنه در جامعه را نیز گوشزد نمود.

نایب رییس مجلس در پایان بخش سخنان خود،جنبش دانشجویی را به عنوان یکی از ارکان مهم پیروزی انقلاب معرفی کرد و گفت: همین جنبش دانشجویی در ادامه نیز از انقلاب محافظت کرد و تا کنون هم با ایجاد فضاهای فکری و کنترل نسبت عمل با مبانی،نقش دیده بانی انقلاب را بر عهده دارد.

گفتنی است پس از پایان سخنان قاضی زاده هاشمی، پرسش و پاسخ دانشجویی نیز برگزار شد و نمایندگان دانشجویی نیز به ایراد سوالات و نظرات خود پرداختند.