نایب رئیس اول مجلس شورای اسلامی:حاج قاسم نماد یک ملت بود و اگر می‌خواهیم کارکرد انقلاب را بشناسیم باید حاج قاسم را بشناسیم، زیرا اویک مکتب بود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای کرمان؛ امیرحسین قاضی زاده هاشمی در گفتگوی زنده تلویزیونی در کرمان گفت: با وجود کرونا، اما باز هم این مردم کار را تمام کردند و با حضور چشمگیر و پردامنه و خودرو‌های خود کاری کردند که با راهپیمایی خود می‌کردند.


وی افزود:امسال تحریم فلج کننده، شرایط اقتصادی حاکم بر کشور، روی کار آمدن رییس جمهوری مزور در آمریکا، کرونا و... به حسب مادی جمع شده تا خللی در اراده ملت ایجاد کند، اما ملت محکم ایستاده و وقتی ملتی اراده کند، همه توطئه دشمن را باطل می‌کند.

وی با بیان اینکه در شهر حاج قاسم سخن گفتن درباره او، زیره به کرمان بردن است؛ خاطرنشان کرد: حاج قاسم نماد یک ملت بود و اگر می‌خواهیم کارکرد انقلاب را بشناسیم باید حاج قاسم را بشناسیم، زیرا یک مکتب بود و تشییع او زلزله در جهان ایجاد کرد و تاریخی‌ترین تشییع بشریت را برای حاج قاسم می‌بینیم.