نایب رئیس مجلس گفت: در رابطه با بورس مجلس به صورت جدی وارد شد و با پیگیری ها جابه جایی مدیر بورس صورت گرفت اما در مجلس یک نگاه واحد در مورد بورس وجود ندارد.

سیدامیرحسین قاضی زاده هاشمی شامگاه پنجشنبه ۱۶ بهمن ماه در مسجد جامع همدان،اظهار کرد: انسان باید در برابر مشکلات صبر داشته باشد و معنای "اصبر و صابرو" نیز به آن معنا بوده که علاوه بر صبر شخصی باید دیگران را نیز که به زحمت و یا سختی دچار شده اند، به صبر دعوت کرده و آنها را در این صبر دستگیری و کمک کند تا دچار گناه نشوند در غیر این صورت از مسلمانان نخواهیم بود.


وی افزود: در مسیر صبر فردی و جمعی همه باید در چهارچوب تقوای الهی باشند و در این راستا اگر بخواهیم رفیق تشکیلاتی، حزبی، سیاسی و همشهری انتخاب کنیم باید در چهارچوب تقوا و انجام تکالیف الهی و تحقق واجبات الهی و ترک گناه و برای خدا بوده و این امر پایه تشکیل یک جامعه توحیدی است.

وی تصریح کرد: آنچه باعث تحقق تمدن می شود گذر از چهار آزمایش قدرت، ثروت،سختی و آزمایش با جان بوده و اگر در این آزمایشها برنده شوید به فرمایش خداوند باریتعالی پیروزی شما با خدا خواهد بود. 

قاضی‌زاده هاشمی با بیان اینکه آنچه باعث پیروزی ملت ایران خواهد شد و ما را به تمدن سلیمانی که نمونه ای از تمدن مهدوی است، نائل خواهد کرد گذر از این چهار آزمایش است، تصریح کرد:اگر توانستیم در بندگی، خود را به خدا ثابت کنیم خداوند زندگی ما را تضمین کرده و حضرت سلیمان نیز با گذر از امتحانات و تبعیت از خدا مشمول  نعمات الهی قرار گرفت.

وی با اشاره به اینکه همه ملت های جهان و حتی ما و ملت هایی که ادعا می کنند حکومت توحیدی برقرار کرده اند دچار امتحان در قدرت، ثروت، جان و سختی می شوند، خاطرنشان کرد: بزرگان و خواص آزمایش قدرت در تبعیت امام(ره) و گذشتن از خود، مردم آزمایش با سختی ها،طبقه مرفه و برخوردار با مال و ثروت و همه ما از ترس جان و جنگ توسط خداوند مورد آزمایش قرار می گیریم و اگر ایستادگی داشته باشیم و "واصبرو و صابرو "و "رابطوا تقوا الله" حاکم بر جامعه عناصر تشکیل دهنده جامعه ما باشد، جامعه منتظر ما یک جامعه سلیمانی خواهد بود.

قاضی‌زاده هاشمی با اشاره به سردار حاج قاسم سلیمانی اظهار کرد: حاج قاسم سلیمانی و آنها که با او بودند، یک تنه و یک نفره نشان دهنده تمدن سلیمانی بودند. 

وی با بیان اینکه کشور ایران اسلامی یکی از کهن ترین تاریخ های بشری را داراست و این سرزمین  تمدن ساز بوده و بارها تحت اشتغال قرار گرفته است، تصریح کرد:خداوند به ما لطف کرده و امامی به ما هدیه داده که چشم هایمان را باز کنیم و به ما آنچه را که باید ببینیم نشان داده تا تنها خود و زندگی خود را ننگریم و نسبت به عالم و اطرافمان بی تفاوت نباشیم. 

نایب رئیس مجلس در ادامه با تاکید بر اینکه رشد کردن تکلیف آور است، بیان کرد:در بحث واجبات الهی نسبت انسان با خدا دارای حق و تکلیفی بوده و انسان حقوق و تکالیفی دارد و در صورت داشتن ثروت پرداخت خمس و زکات، در نعمت سلامتی "روزه گرفتن"، سلامت جسمی و جان"جهاد "بر او واجب خواهد شد.

قاضی‌زاده هاشمی زاده با بیان اینکه انسان هایی مورد عنایت الهی هستند که به تکالیف خود عمل کرده باشند، اضافه کرد: پیروز انقلاب اسلامی به معنای تمام شدن آزمایشات ما نبوده و مدام مورد آزمایش الهی قرار داریم که کدام راه را انتخاب کنیم.

وی با اشاره بر اینکه برخی سوال دارند که چند درصد از شعارهای سال ۵۷ تاکنون محقق شده و اگر محقق نشده مشکل و علت آن چه بوده است؟ خاطرنشان کرد: از زمان مشروطیت تاکنون دشمنان بر آن هستند که به ذهن مردم اینگونه بقبولانند که اسلام نمی تواند اصالتا حکومت ایجاد کند و این چهره های مذهبی و دینی نمی توانند اداره کشور را برعهده بگیرند چرا که اداره کشور بر مبنای علم و دانش و فناوری بوده و آدم خاص خود را می خواهد و باید فرد در کشورهای آمریکا و اروپایی تحصیل و روشنفکر شده باشد که باید آگاه و هوشیار باشیم.

نائب رئیس مجلس در ادامه یادآور شد: برخی مردم را به ارتداد دعوت می کنند، این افراد انگشت شمار می خواهند از این مسیر درستی که با پرچم داری امام زمان حرکت می کنیم غفلت کرده و کند شده و ریزش کنیم و پشیمان شویم و از لشکرمان بکاهند. 

وی در رابطه با بحث بورس نیز تصریح کرد:در رابطه با بورس مجلس به صورت جدی وارد شد و با پیگیری ها جابه جایی مدیر بورس صورت گرفت اما در مجلس یک نگاه واحد در مورد بورس وجود ندارد و برخی آن را تخلف و جرم می دانند و برخی موافق ورود مقام قضایی در این رابطه نیستند و معتقدند باید با سیاست اقتصادی این مشکل را مرتفع کرد.