خبرگزاری فارس؛ یادداشت ـ سیّد امیرحسین قاضی‌زاده هاشمی، نائب‌رئیس مجلس شورای اسلامی: واریانت های نوظهور ویروس کرونا، نظریه های جدیدی را در دنیا مطرح نموده است. آنچه مسلم است ویروس کرونا، دارای قابلیت های بیولوژی فراوانی بوده و جنبه های پنهانی آن برای مدیریت همه گیری بیش از ابعاد شناخته شده آن می باشد.


تحقیقات انجام شده دریکسال گذشته نشان می دهد، بحرانهای اپیدمی کرونا با توجه به رفتار ها و ماهیت این ویروس، سیاست های کنترلی را، دستخوش تغییر قرار داده است. به نحوی که روشهای  پیشگیری و کنترل همه گیری بیماری کرونا را گاهاً  به مختصات صفر نزدیک می نماید. 

این پیش بینی وجود دارد در صورتی که جهش های جدید دیگری از ویروس کرونا در جهان مشاهده شود، تشخیص و اقدامات پیش گیری همچون واکسیناسیون وحتی درمان بیماران را نیز تحت تاثیر قرار دهد. لذا تنها مسیر برون رفت از نتایج هولناک رویارویی جهش ژن ها و ساختار ایمنی بدن انسانی، گسترش قابل قبول واکسیناسیون و سرعت بخشیدن به آن است.

 در ضمن سیاست و برنامه ریزی در جهت قطع زنجیره انتقال ویروس شدیدا تابع الگوهای رفتاری مردم در زندگی اجتماعی می باشد. تغییر در شیوه های آموزشی و اختصاص شبکه ویژه کووید در رسانه ملی و بهره گیری از علوم جامعه شناسی و روانشناختی،  باعث تقویت رفتارهای مورد نظر در جامعه خواهد بود.   

با توجه به دلایل و مستندات علمی، دولت بایستی در اسرع وقت در جهت کنترل بیماری و کاهش آسیب ناشی از آن ،با کمترین آسیب اقتصادی برنامه ریزی نموده و در همین راستا با بهره گیری از مدلهای آموزشی مناسب بر تغییر الگوهای رفتاری تاکید نماید.