نامزد انتخابات ریاست‌جمهوری با بیان اینکه در ۴ سال اول، فاقدین مسکن را به یک جایی می‌رسانیم، گفت: برای ۴.۵ میلیون نفر، برنامه مسکن داریم.

دکترسید امیر حسین قاضی زاده هاشمی نامزد انتخابات ریاست جمهوری با بیان اینکه ما ۴ و نیم میلیون واحد کمبود مسکن داریم، گفت: برنامه خیلی دقیق برای تامین ۴ و نیم میلیون نفر با توجه به قدرت خرید طراحی کرده‌ایم. بخصوص سه دهک پائین که توانائی پرداخت آورده اولیه را هم ندارند. مثلاً در مسکن مهر می‌گفتیم ۱۰ میلیون تومان بدهید و بعداً به علت اینکه پروژه‌ها سنگین شد نتوانستند پرداخت کنند و ملت پول داده بودند و طلبکار شدند و خانه به آنها داده نمی‌شد. سه دهک اول را این طور پیش بینی کردیم که مکانیسم تامین مالی برای آن طراحی می‌کنیم.

وی با بیان اینکه در ۴ سال اول فعلاً فاقدین مسکن را به یک جایی می‌رسانیم، اظهار داشت: البته این را روی بافت فرسوده شهری گذاشتیم. باز جای دوری این را طراحی نکردیم.

نامزد انتخابات ریاست جمهوری با اشاره به اینکه در پروژه‌های مسکن ملی، مسکن ساخته شده و کسی استفاده نمی‌کند، گفت: یعنی مسکن در جایی داریم که کسی قبول نمی‌کند آنجا ساکن شود، چون جایی که فرد نیاز به مسکن دارد باید به او مسکن بدهیم، نه جایی که دور از دسترس اوست.