تاریخ : دوشنبه، 18 آذر ماه، 1398
موضوع : تصویری

مناظره در دانشگاه الزهرا (س) به مناسبت روز دانشجو 
منبع این مقاله : :دکتر سید امیر حسین قاضی زاده هاشمی
آدرس این مطلب : https://www.ghashemi.com/1060/مناظره-در-دانشگاه-الزهرا-(س)-به-مناسبت-روز-دانشجو/