تاریخ : يكشنبه، 6 بهمن ماه، 1398
موضوع : تصویری

جلسه هم اندیشی دهیاران وشوراهای اسلامی روستاهای بخش مرکزی مشهد 
منبع این مقاله : :دکتر سید امیر حسین قاضی زاده هاشمی
آدرس این مطلب : https://www.ghashemi.com/1111/جلسه-هم-اندیشی-دهیاران-وشوراهای-اسلامی-روستاهای-بخش-مرکزی-مشهد/