تاریخ : چهارشنبه، 28 خرداد ماه، 1399
موضوع : پیگیری ها

بازدید از پروژه مجتمع بین راهی بیشه شهرستان کلات

بازدید دکتر براتی معاون زیارت استاندار به همراه آفای عطائیان مسئول دفتر دکتر قاضی زاده از پروژه مجتمع بین راهی بیشه شهرستان کلات جهت بررسی مشکلات بوجود آمده برای سرمایه گذار و رائه راهکارهای لازم جهت تسریع در روند انجام کار


منبع این مقاله : :دکتر سید امیر حسین قاضی زاده هاشمی
آدرس این مطلب : https://www.ghashemi.com/1203/بازدید-از-پروژه-مجتمع-بین-راهی-بیشه-شهرستان-کلات/