تاریخ : پنجشنبه، 24 مهر ماه، 1399
موضوع : تصویری

جلسه سخنرانی در مسجدجامع ابوالفضلی(ع)


منبع این مقاله : :دکتر سید امیر حسین قاضی زاده هاشمی
آدرس این مطلب : https://www.ghashemi.com/1341/جلسه-سخنرانی-در-مسجدجامع-ابوالفضلی(ع)/