تاریخ : پنجشنبه، 10 اسفند ماه، 1396
موضوع : تصویری

مراسم رونمایی از طرح جامع مانا (مشارکت اجتماعی، نهضت اشتغال) در مشهد 
منبع این مقاله : :دکتر سید امیر حسین قاضی زاده هاشمی
آدرس این مطلب : https://www.ghashemi.com/341/مراسم-رونمایی-از-طرح-جامع-مانا-(مشارکت-اجتماعی،-نهضت-اشتغال)-در-مشهد/