تاریخ : پنجشنبه، 12 ارديبهشت ماه، 1398
موضوع : تصویری

بازدید دکتر قاضی زاده از پروژه گردشگری بیشه شهرستان کلات 
منبع این مقاله : :دکتر سید امیر حسین قاضی زاده هاشمی
آدرس این مطلب : https://www.ghashemi.com/676/بازدید-دکتر-قاضی-زاده-از-پروژه-گردشگری-بیشه-شهرستان-کلات/