تاریخ : يكشنبه، 12 خرداد ماه، 1398
موضوع : تصویری

حضور دکتر قاضی زاده در دومین جلسه شورای اداری شهرستان مشهد 
منبع این مقاله : :دکتر سید امیر حسین قاضی زاده هاشمی
آدرس این مطلب : https://www.ghashemi.com/707/حضور-دکتر-قاضی-زاده-در-دومین-جلسه-شورای-اداری-شهرستان-مشهد/