تاریخ : يكشنبه، 12 خرداد ماه، 1398
موضوع : مجلس

تشکیل کارگروهی در مجلس برای بررسی تخلف دولت در افزایش حقوق کارمندان

کارگروهی در مجلس به ریاست دکتر قاضی زاده هاشمی به منظور بررسی تخلف دولت در افزایش حقوق کارمندان تشکیل شد.آقایان حسینعلی حاجی دلیگانی, حاجی بابائی و نمایندگانی از مرکز پژوهش ها و دیوان محاسبات در این کارگروه حضور دارند و ریاست آن به عهده دکتر سید امیر حسین قاضی زاده هاشمی عضو هیات رئیسه مجلس است.در اولین جلسه این کارگروه و پس از بررسی های لازم , تخلف دولت از افزایش حقوق ها محرز شد. البته با توجه به اینکه دولت تفسیر دیگری از قانون درباره افزایش حقوق ها دارد باید این موضوع بررسی بیشتری شود.نمایندگان مجلس بر این عقیده هستند که حقوق کارکنان دولت باید 400 هزار تومان و تا ده درصد افزایش پیدا کند.اما دولت در این بخش حقوق های بالا را تا سقف 18درصد و حقوق های پایین را تا 2/3 دهم درصد افزایش داده است . این در حالی است که قانون صراحتاً در این موضوع اشاره داشته که افزایش 400 هزار تومانی حقوق کارمندان دولت در سال 98 تغییر ناپذیر است و تنها 10 درصد افزایش حقوق به میزان دریافتی,باید مدنظر قرار گیرد.

کارگروه تشکیل شده به دیوان محاسبات یک هفته فرصت داده تا بررسی های مجددی درباره افزایش حقوق لایحه های اقشار داشته باشد تا با در نظر گرفتن این گزارش,در جلسه بعدی که پس از تعطیلات مجلس خواهد بود,جمع بندی صورت گیرد.
منبع این مقاله : :دکتر سید امیر حسین قاضی زاده هاشمی
آدرس این مطلب : https://www.ghashemi.com/710/تشکیل-کارگروهی-در-مجلس-برای-بررسی-تخلف-دولت-در-افزایش-حقوق-کارمندان/