تاریخ : سه شنبه، 11 تير ماه، 1398
موضوع : تصویری

بازدید از کارخانه شاهسوند (فاز یک شهرک صنعتی توس) 
منبع این مقاله : :دکتر سید امیر حسین قاضی زاده هاشمی
آدرس این مطلب : https://www.ghashemi.com/757/بازدید-از-کارخانه-شاهسوند-(فاز-یک-شهرک-صنعتی-توس)/