تاریخ : پنجشنبه، 20 تير ماه، 1398
موضوع : تصویری

نشست صمیمی دهیاران بخش مرکزی مشهد

نشست صمیمی دهیاران بخش مرکزی شهرستان مشهد و کلات با حضو دکتر قاضی زاده هاشمی


منبع این مقاله : :دکتر سید امیر حسین قاضی زاده هاشمی
آدرس این مطلب : https://www.ghashemi.com/787/نشست-صمیمی-دهیاران-بخش-مرکزی-مشهد/