تاریخ : سه شنبه، 5 شهريور ماه، 1398
موضوع : دیدگاه

فعالیت‌های ضد فساد قوه قضائیه

هفته دولت است. اما امروز همه از اقدامات قوه قضائیه می گویند.چون حرفی برای گفتن دارد.چون قوه قضائیه در حال تبدیل شدن به آنچه که می باید باشد است:پناهگاه مردم از دست مفسدین گردن کلفت. اگر امروز دولت دست نیروهای مومن به انقلاب بود...من با جریان حمایت از معروف ومبارزه با منکر در هرسطحی اعلام همبستگی وحمایت میکنم. اهل فساد نباید در هیچ رده ای امنیت داشته باشند حتی اگر نماینده مجلس باشند. مردم بخصوص جوانان به میدان بیایند. فساد نباید امنیت داشته باشد و البته مسئولین می بایست برای فساد احساس نا امنی بیشتری بکنند

از فعالیتهای ضد فساد اخیر قوه قضاییه آرامش قلبی پیدا کردید؟از موج ضد فسادی که در میان جوانان ایجاد شده خوشحالید؟البته که جای خوشحالی دارد اما تا زمانی که نظارت و گزارش فساد به شکلی قانونی،همیشگی و سازماندهی شده به مردم سپرده نشود نباید از مطالبه گری در این زمینه دست شست.
منبع این مقاله : :دکتر سید امیر حسین قاضی زاده هاشمی
آدرس این مطلب : https://www.ghashemi.com/896/فعالیت‌های-ضد-فساد-قوه-قضائیه/