تاریخ : سه شنبه، 12 شهريور ماه، 1398
موضوع : اطلاع‌نگاشت (اینفوگرافیک)

اینفوگرافی فعال‌ترین نماینده‌های مجلسبرای دیدن تصویر در ابعاد اصلی روی اینجا کلیک نمائید.
منبع این مقاله : :دکتر سید امیر حسین قاضی زاده هاشمی
آدرس این مطلب : https://www.ghashemi.com/919/اینفوگرافی-فعال‌ترین-نماینده‌های-مجلس/