تاریخ : سه شنبه، 16 مهر ماه، 1398
موضوع : تصویری

نشست هم اندیشی احصاء مسایل و موضوعات مدیریت و برنامه ریزی در جمهوری اسلامی ایران

نشست هم اندیشی با موضوع «هم اندیشی احصاء مسایل و موضوعات مدیریت و برنامه ریزی در جمهوری اسلامی ایران» در بسیج دانشجویی کشور با حضور و سخنرانی آقای دکتر قاضی زاده هاشمی و برخی مدیران مجرب و ولایی 
منبع این مقاله : :دکتر سید امیر حسین قاضی زاده هاشمی
آدرس این مطلب : https://www.ghashemi.com/986/نشست-هم-اندیشی-احصاء-مسایل-و-موضوعات-مدیریت-و-برنامه-ریزی-در-جمهوری-اسلامی-ایران/